Бърза връзка с нас
Пишете ни: bisser71@abv.bg
Телефон: +359 895 474 192

Цени и свободни места
Най-добра цена

45.00

Търси
Поискай оферта

България

Територия: 110994 кв.км.
Местоположение: Югоизточна Европа на Балканския полуостров
Географско положение: 22°-28° източна дължина, 41°-44° северна ширина Столица: София (1 350 000 жители)
Големи градове: Пловдив (339 000 жители), Варна (325 000 жители), Бургас (210 000 жители), Русе (162 000 жители)
Най- дълга река: Искър (368 км)
Най- висок връх: Мусала (2925 м)
Дължина на морското крайбрежие: 354 км
Население: 7,54 млн. (2003)
Гъстота на населението: 71 жители/кв.км
Прираст на населението: минус 1,09% (2003)
Продължителност на живота: мъже 68 години, жени 75 години
Малцинства: турци 10%, роми, македонци и други около 5% Религия: 88% източноправославни християни, 10% мюсюлмани
Официален език: български, пише се на кирилица
Форма на управление: Парламентарна република
Брой на чуждестранните туристи: (2003): 3 531 567 (2003/2002= +18.01%), от тях 534 582 от Германия и 159 341 от Великобритания
Брой на чуждестранните туристи: (2004): 4 010 326 (2004/2003= +13.56%), от тях 565 337 от Германия и 259 092 от Великобритания